អាចកក់បានដោយគ្មានបណ្ណឥណទាន
Payment check outបង់ប្រាក់ពេលបញ្ចប់ការស្នាក់នៅ
ធានាតម្លៃដ៏ល្អបំផុត
មតិវាយតំលៃរបស់ភ្ញៀវ
X large villa

Siem Reap

Angkor Wat

67 Hotels in Siem Reap now available. Book now to save 15% Off or become a Bayonia Member and save 10% discount and more on select hotels.

BOOK NOWBECOME A MEMBER

ធ្វើឲ្យការស្នាក់នៅរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានន័យ

Where are you going?

Discover the top destinations people are travelling to

មតិវាយតំលៃរបស់អតិថិជន11895067 1114610261900987 3526550314164268230 o cropped

YOEUN KUNTHEARIN

It is our first tried with local online hotel booking. Bayonia is a great choice for our trip at Siem Reap because it made easy, reliable and fast for booking. We were able to find a selection of hotels with comfortable hotel’s rooms and comparable price which making us very easy to pay at the hotel. We would highly recommend to everyone trying with Bayonia for your business trip or holiday in Siem Reap. Thanks Bayonia for your best service!
41fniye3idl. sy300  cropped

Brad & Kirsten Campbell

Bayonia was recommended to us from friends in Phnom Penh and following our experience in Siem Reap we can see why. The website is easy to use and provided us with a good range of hotels, both on price and location. Additionally being able to book and pay at the hotel was very convenient. Would recommend Bayonia to anyone travelling to, or within Cambodia.
27788442 1016840841805066 747580186220502976 o cropped

Ros TengYu

Are you going to find somewhere to stay in Cambodia for your trip? Bayonia can help you. Easy to book easy to use include with special price for all customer. You will get the best online experience in Bayonia like me. Save bayonia.com for next trip.
18446787 1360279434062423 2639032143058437820 n cropped

Chhair Chhayseng

Thanks to Bayonia for provide the best services and responsible to what customer need. I really enjoy with great accommodations plus comfortable price that made my Siem Reap trip was awesome.
24862639 10155994029797915 6407141016937270942 n cropped

Chantra Be

Bayonia team understands what I really need for my stay as family and group trip in Siem Reap and Kampot province. Good hotels recommendation with affordable price and good quality. I highly recommend this local online hotel booking website to our local Cambodians. Try it out! You will feel awesome with great experience.
Anneliese

Anneliese and Gabriel Helmy

We love to travel and Bayonia just made that easier in Cambodia. We have found that sometimes just calling ahead to book a hotel in Cambodia is not always very easy and often left us unsure of if our room would be there when we arrived. With Bayonia we were able to see a great selection of hotels that met our needs and budget and we were confident that on arrival that our room would be there. Booking online was super easy and paying at the hotel is very convenient. We would really recommend trying out Bayonia so you can just relax enjoy your holiday – no need to worry about where you will be staying.


15% Off

Your First Booking

របៀបប្រើប្រាស់Search

ស្វែងរក

ជ្រើសរើសគោលដៅពីប្រអប់ស្វែងរក ជ្រើសរើសពេលវេលាធ្វើដំណើរ និងចំនួនមនុស្ស រួចចុចប៊ូតុងស្វែងរក។

Compare

ប្រៀបធៀប

ស្វែងរកសណ្ឋាគារតាមរយៈរូបភាព តម្លៃ ទីតាំង ឬ ចំនុចពិសេសនៃសណ្ឋាគារ។ ពួកយើងតែងតែផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។

Payment

កក់ឥឡូវនេះ, បង់ប្រាក់នៅពេលក្រោយ!

លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងកក់ឥលូវនេះ។ លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់នៅពេលចេញដំណើរ។ រៀបចំឥវ៉ាន់ និងរីករាយជាមួយការដំណើររបស់លោកអ្នក។

បានចុះផ្សព្វផ្សាយ  • Sabay news
  • Geek cambodia
  • Klahan9
  • Ppp
  • Mist