អាចកក់បានដោយគ្មានបណ្ណឥណទាន
Payment check outបង់ប្រាក់ពេលបញ្ចប់ការស្នាក់នៅ
ធានាតម្លៃដ៏ល្អបំផុត
មតិវាយតំលៃរបស់ភ្ញៀវ
X large villa

Siem Reap

Angkor Wat

62 Hotels in Siem Reap now available. Book now to save 15% Off or become a Bayonia Member and save 10% discount and more on select hotels.

BOOK NOWBECOME A MEMBER

ធ្វើឲ្យការស្នាក់នៅរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានន័យ

Where are you going?

Discover the top destinations people are travelling to

មតិវាយតំលៃរបស់អតិថិជន28378966 2085266185035214 474170576522352770 n cropped

HOR BUNROEURN

Bayonia is my best choice for booking hotel in Cambodia. I recommend everyone to use Bayonia to book Hotels in Cambodia. Thanks, Bayonia.
20626768 1408086372579614 8933406605773858596 o cropped

Leng Chingchoing

Are you going to find somewhere to stay in Cambodia for your trip? Bayonia can help you. Easy to book easy to use include with special price for all customer. You will get the best online experience in Bayonia like me. Save bayonia.com for next trip.
27901908 2094401220585210 1631279939 o cropped

Chheng Kakada

Thanks, Bayonia that made my family trip in Siem Reap was awesome, nice location, accommodation with good facilities and price plus a very helpful and responsive customer service, highly recommended for whom first time to Siem Reap.
25507696 692636754259706 2644801782307714322 n cropped

Chou Vathanak

I booked a hotel in Sieam Reap via Bayonia and I am impressed by its efficiency. Created by Cambodians, this site should be known by more people. I recommend this site to enthusiast travelers.
Anneliese

Anneliese and Gabriel Helmy

We love to travel and Bayonia just made that easier in Cambodia. We have found that sometimes just calling ahead to book a hotel in Cambodia is not always very easy and often left us unsure of if our room would be there when we arrived. With Bayonia we were able to see a great selection of hotels that met our needs and budget and we were confident that on arrival that our room would be there. Booking online was super easy and paying at the hotel is very convenient. We would really recommend trying out Bayonia so you can just relax enjoy your holiday – no need to worry about where you will be staying.
Than sireyradhna

Than Sireyradhna

After using Bayonia to book hotel for my holiday in Siem Reap, I feel more comfortable and convenient because Bayonia is the best to meet all challenges that customer would face during their hotel stay. Another way to say is that Bayonia is established by Cambodian, which is good for me to use Cambodia own website. I strongly recommend everyone to use Bayonia to book Hotels.


15% Off

Your First Booking

របៀបប្រើប្រាស់Search

ស្វែងរក

ជ្រើសរើសគោលដៅពីប្រអប់ស្វែងរក ជ្រើសរើសពេលវេលាធ្វើដំណើរ និងចំនួនមនុស្ស រួចចុចប៊ូតុងស្វែងរក។

Compare

ប្រៀបធៀប

ស្វែងរកសណ្ឋាគារតាមរយៈរូបភាព តម្លៃ ទីតាំង ឬ ចំនុចពិសេសនៃសណ្ឋាគារ។ ពួកយើងតែងតែផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។

Payment

កក់ឥឡូវនេះ, បង់ប្រាក់នៅពេលក្រោយ!

លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងកក់ឥលូវនេះ។ លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់នៅពេលចេញដំណើរ។ រៀបចំឥវ៉ាន់ និងរីករាយជាមួយការដំណើររបស់លោកអ្នក។

បានចុះផ្សព្វផ្សាយ  • Sabay news
  • Geek cambodia
  • Klahan9
  • Ppp